Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie služby zimnej údržby okolia  objektov SP, a.s. na zimnú sezónu 2020 - 2021

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie služby zimnej údržby okolia  objektov SP, a.s. na zimnú sezónu 2020 - 2021.

Viac informácií nájdete tu.