Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky Zabezpečenie stravovania a pitného režimu pre zamestnancov prostredníctvom poskytovania stravných a nápojových poukážok

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania a pitného režimu pre zamestnancov prostredníctvom poskytovania stravných a nápojových poukážok

Viac informácií nájdete tu.