Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zasielacia služba na prepravu tovaru v rámci Slovenskej republiky

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zasielacia služba na prepravu tovaru v rámci Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete tu.