Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – budova SP, a.s., Uzbecká 14, Bratislava

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – budova SP, a.s., Uzbecká 14, Bratislava.

Viac informácií najdete tu.