Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Vybudovanie elektrických nabíjacích staníc na vybratých objektoch pôšt – 1. etapa, II. časť

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotoviteľ jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Vybudovanie elektrických nabíjacích staníc na vybratých objektoch pôšt – 1. etapa, II. časť.

Viac informácií nájdete tu.