Slovenská pošta, a.s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotovitelia projektových dokumentácií rekonštrukcií kotolní

Slovenská pošta, a. s., vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na predmet zákazky: Zhotovitelia projektových dokumentácií rekonštrukcií kotolní

Viac informácií nájdete tu