Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v medicínskej oblasti

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby v medicínskej oblasti.

Viac informácií nájdete tu.