Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: BEZHOTOVOSTNÝ NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PREVÁDZKOVANÉ SP, A.S.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: BEZHOTOVOSTNÝ NÁKUP POHONNÝCH HMÔT PROSTREDNÍCTVOM PALIVOVÝCH KARIET PRE SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ PREVÁDZKOVANÉ SP, A.S.

Viac informácií nájdete tu