Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19

 

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., POČAS PANDÉMIE COVID-19.

 

Viac informácií nájdete tu.