Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodanie automatizovaných poštových terminálov – zostava KOMPLET, ŠTANDARD

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Dodanie automatizovaných poštových terminálov – zostava KOMPLET, ŠTANDARD.

Viac informácií nájdete tu.