Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2023 - 2024

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ROKY 2023 – 2024.

Viac informácií nájdete tu.