Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A SÚVISIACICH SLUŽIEB PRE ENTERPRISE IKT INFRAŠTRUKTÚRU

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A SÚVISIACICH SLUŽIEB PRE ENTERPRISE IKT INFRAŠTRUKTÚRU.

Viac informácií nájdete tu.