Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: OSOBNÉ POČÍTAČE, PRENOSNÉ POČÍTAČE, MONITORY A PERIFÉRNE ZARIADENIA

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: DODÁVKA VÝPOČTOVEJ TECHNIKY: OSOBNÉ POČÍTAČE, PRENOSNÉ POČÍTAČE, MONITORY A PERIFÉRNE ZARIADENIA

Viac informácií nájdete tu.