Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Komplexné opravy, údržba a servis nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s., na obdobie 2023 až 2026

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Komplexné opravy, údržba a servis nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s., na obdobie 2023 až 2026.

Viac informácií nájdete tu.