Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a.s., pre obdobie rokov 2021 - 2024

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2021 - 2024.

Viac informácií nájdete tu.