Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Mobilné koncové telekomunikačné zariadenia

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Mobilné koncové telekomunikačné zariadenia.

Viac informácií nájdete tu.