Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Nákladné motorové vozidlá do 3,5 t, kategórie N1, 7 miestne

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Nákladné motorové vozidlá do 3,5 t, kategórie N1, 7 miestne.

Viac informácií nájdete tu.