Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: OBSLUHA TEPELNÝCH ZARIADENÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE OD 01.01.2023 DO 31.08.2026

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: OBSLUHA TEPELNÝCH ZARIADENÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE OD 01.01.2023 DO 31.08.2026

Viac informácií nájdete tu.