Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022.

Viac informácií nájdete tu.