Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.