Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste pripojenia a poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste pripojenia a poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb

Viac informácií nájdete tu