Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí.

Viac informácií nájdete tu.