Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Viac informácií nájdete tu.