Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: POZÁRUČNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL, VRÁTANE TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 T, KATEGÓRIE N2, N3, O4

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: POZÁRUČNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL, VRÁTANE TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 T, KATEGÓRIE N2, N3, O4.

Viac informácií nájdete tu.