Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba v nemedicínskej oblasti na roky 2022 až 2025

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba v nemedicínskej oblasti na roky 2022 až 2025.

Viac informácií nájdete tu