Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: REPRESÍVNE VÝJAZDY A VÝKON MIMORIADNEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: REPRESÍVNE VÝJAZDY A VÝKON MIMORIADNEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY

Viac informácií nájdete tu.