Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., 2024 - 2026

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., 2024 - 2026.

Viac informácií nájdete tu.