Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Tlač a výroba poštových cenín a filatelistických produktov

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Tlač a výroba poštových cenín a filatelistických produktov.

Viac informácií nájdete tu