Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a.s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: Zabezpečenie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a.s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch

Viac informácií nájdete tu.