Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejnú súťaž na predmet zákazky: ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET.

Viac informácií nájdete tu.