Slovenská pošta, a.s., vyhlásila VEREJNÝ NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY na predmet: Sprostredkovanie podnájmu nevyužívaných nebytových priestorov

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila VEREJNÝ NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY podľa ustanovení § 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet: Sprostredkovanie podnájmu nevyužívaných nebytových priestorov - Bojnická 20, Bratislava

Viac informácií nájdete tu.