Slovenská pošta, a.s., vyhlásila VEREJNÝ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY podľa ustanovení § 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet: Nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá SP, a.s.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila VEREJNÝ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY na predmet: Nákup CNG prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá SP, a.s.

Viac informácií nájdete tu.