Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh „Staň sa PoštaPOINTom“ na vybrané obce

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky: POSKYTOVANIE SLUŽIEB ZA ODPLATU V MENE A NA ÚČET SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ZÁKLADE MANDÁTNEJ ZMLUVY na vybrané obce: Jaslovské Bohunice, Slovenská Nová Ves, Dolné Orešany, Topoľníky, Kočín – Lančár.

Viac informácií nájdete tu.