Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh „Staň sa PoštaPOINTom“ na vybrané obce: Banská Bystrica, Bratislava, Galanta, Kysucké Nové Mesto, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poprad, Prievidza, Spišská Nová Ves

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky: POSKYTOVANIE SLUŽIEB ZA ODPLATU V MENE A NA ÚČET SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ZÁKLADE MANDÁTNEJ ZMLUVY.

Viac informácií nájdete tu.