Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh „Staň sa PoštaPOINTom“ na vybranú obec.

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila verejný návrh na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky: POSKYTOVANIE SLUŽIEB ZA ODPLATU V MENE A NA ÚČET SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA ZÁKLADE MANDÁTNEJ ZMLUVY na vybranú obec: Prievidza - Mestská časť Prievidza II. Píly.

Viac informácií nájdete tu.