Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie vyhlásil 48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov detí, ktorého téma je „Napíš list o svojom hrdinovi“. Národné kolo súťaže tradične usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Na mladých autorov najlepších listov čakajú lákavé ceny od Slovenskej pošty a ďalších partnerov.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti do 15 rokov. Úlohou účastníkov je napísať list o svojom hrdinovi a poslať ho na adresu Generálneho riaditeľstva Slovenskej pošty, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, označený ako Súťaž o najkrajší list 2019. Rozsah listu by nemal prekročiť 1000 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť tiež písaný rukou. Posledný termín pre zasielanie listov do súťaže je 5. apríla 2019.

Viac informácií nájdete tu.