Slovenská pošta k aktuálnym zmenám v súvislosti s brexitom

31. decembra 2020 končí tzv. prechodné obdobie vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Po tomto dátume už Veľká Británia nebude súčasťou Európskej únie. Od 1. januára 2021 nastane pre podávateľov zásielok do Veľkej Británie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., zmena, keďže Veľká Británia už bude mať postavenie tzv. tretej krajiny. Pre klientov to znamená, že pri dovoze a vývoze musia byť zabezpečené colné formality.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.