Slovenská pošta o opatreniach v súvislosti so šírením žltačky typu A v Košiciach

Priestory pôšt, pracovníci pôšt a aj poštoví doručovatelia sú vystavení každodennému priamemu kontaktu s klientmi, čo v prípade šíriacich sa infekčných ochorením vyžaduje prijímanie hygienických a iných opatrení na ochranu zamestnancov a klientov aj zo strany Slovenskej pošty.

Viac informácií nájdete tu.