Slovenská pošta o opatreniach v súvislosti so šírením žltačky typu A v Prešovskom kraji

Keďže Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove potvrdil epidemický a sporadický výskyt ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A v niektorých obciach v regióne, Slovenská pošta v danej oblasti prijíma opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov.

Viac informácií nájdete tu.