Slovenská pošta obstará novú súkromnú bezpečnostnú službu

Slovenská pošta pripravuje v súčinnosti s Ministerstvom dopravy a výstavby SR súťaž na strážnu a technickú službu. Uvedené služby boli pred 4 rokmi obstarané v jednej súťaži spolu so spracovaním a prepravou hotovosti s hodnotou zákazky 22,4 miliónov Eur bez DPH. V súčasnosti Slovenská pošta plánuje v súlade s rozhodnutím Úradu verejného obstarávania vyhlásiť dve verejné súťaže. Verejná súťaž na strážnu službu bude ešte geograficky rozdelená na tri časti, tzn., že potenciálny záujemca sa môže prihlásiť na ktorúkoľvek časť alebo na všetky časti. Slovenská pošta očakáva od zvoleného postupu, že od 1. januára 2021 bude zabezpečovať súkromnú bezpečnostnú službu viac poskytovateľov. Jediným hodnotiacim kritériom v oboch vyhlásených postupoch je najnižšia cena.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.