Slovenská pošta  od 1. apríla 2024 upravuje cenu za realizáciu SIPO

Slovenská pošta, a.s., sa snaží svoje služby poskytovať na vysokej úrovni a za prijateľné ceny. SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) je jeden z najpohodlnejších spôsobov ako uhrádzať platby za služby rozličným dodávateľom služieb (plyn, elektrická energia a pod.) naraz, bez nutnosti pravidelne, zvyčajne mesačne vykonávať niekoľko úhrad. 

Viac informácií nájdete tu.