Bratislava 25. septembra 2019

Poštová známka Slovenskej pošty „UMENIE: Ladislav Bielik – Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“  sa umiestnila na 2. mieste v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku  Európskej únie „Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.
 

Slovenská pošta vydala poštovú známku 21. augusta 2018 pri príležitosti 50. výročia nenásilného odporu občanov Česko-Slovenska proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy.

Viac informácií nájdete tu.