Slovenská pošta pokračuje v transformačnom procese

Slovenská pošta už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré budú viesť k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite všetkých procesov a v konečnom dôsledku vyššej kvalite služieb pre všetky cieľové skupiny klientov. Koncepčné reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti Slovenskej pošty – od využívania ľudských zdrojov cez všetky logistické a ostatné procesy až po optimalizáciu pobočkovej siete a modernizáciu produktového portfólia.

Viac informácií nájdete tu.