Slovenská pošta ruší verejné obstarávanie na prepravu peňažnej hotovosti a do konca roka 2020 vyhlási opakovanú súťaž

Vedenie spoločnosti Slovenská pošta prijalo rozhodnutie o zrušení postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky: „Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí“. Dôvodom zrušenia uvedeného postupu je predloženie ponúk len od dvoch uchádzačov, čo nemožno považovať v zmysle judikátu ESD za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta zrušila postup v zmysle § 57, ods. 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.