Slovenská pošta spúšťa nový spôsob doručovania úradných zásielok

Na základe novej spolupráce s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa Slovenská pošta stala súčasťou projektu, ktorý umožní v plnej miere štátnym inštitúciám komunikovať s adresátmi  elektronicky.  Adresátom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, Slovenská pošta transformuje pôvodný elektronický úradný dokument do listinnej podoby a fyzicky doručí. Projekt bude spustený s kľúčovými štátnymi inštitúciami už v júli 2018.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe