Slovenská pošta ukončila tretiu časť verejnej súťaže na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti

Išlo o opakovanú súťaž: prvá verejná súťaž s týmto predmetom bola vyhlásená 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3.12.2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021.

Viac informácií nájdete tu.