Opatrenia Stratégie „Pošta 2020“ pomohli zlepšiť hospodárenie spoločnosti

Slovenská pošta ukončila rok 2019 v čiernych číslach. Základom úspechu je Stratégia „Pošta 2020“, ktorú predstavilo nové vedenie v roku 2018, keď spoločnosti hrozila takmer 9 miliónová strata. Modernizáciou a zvyšovaním efektivity Slovenská pošta už v roku 2018 znížila očakávanú stratu v hospodárení o vyše 40% na 5,2 milióna Eur. V nastúpenom trende spoločnosť pokračovala aj v roku 2019, keď zlepšila výkonnosť a dosiahla zisk 2,1 milióna Eur. Rok 2019 je tak za posledné tri roky z pohľadu hospodárenia najlepším rokom Slovenskej pošty, ktorá v dobe digitalizovania dát a elektronizácie služieb dlhodobo zaznamenáva pokles záujmu o využívanie listových služieb, pritom tendencia nárastu nákladov na ich zabezpečenie pokračuje.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.