Bratislava 10. októbra 2019

Slovenská pošta vydá 11. októbra 2019 špeciálnu poštovú známku k štyridsiatemu výročiu založenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Poštová známka vychádza v rámci tradičného emisného radu „Ochrana prírody“ pod názvom „Ovocné stromy - hruška obyčajná“.

Motívom poštovej známky je pohľad na krajinu Bielych Karpát so solitérom jedinečného kultivaru hrušky obyčajnej – ružovej. Práve výskytom viacerých druhov raritných odrôd starých ovocných stromov, ktoré sa už nevyskytujú nikde v prírode, sa táto chránená krajinná oblasť vyznačuje. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, medzihárčia, obálky a pečiatky je akademický maliar Karol Felix.

Viac informácií nájdete tu.