Slovenská pošta vydá známku „Solidarita s Ukrajinou“

Slovenská pošta vydá v piatok 16. septembra 2022 poštovú známku „Solidarita s Ukrajinou“ s nominálnou hodnotou 0,75 €.

Viac informácií nájdete tu.