Slovenská pošta vydala poštovú známku „COVID-19“

Slovenská pošta vydá v piatok 21. augusta 2020 poštovú známku „COVID-19“ s nominálnou hodnotou 2 €. Motívom poštovej známky je symbolický portrét dievčaťa s rúškom na tvári s rozptýlenými koronavírusmi okolo. V známke je aplikovaná UV farba zdôrazňujúca rúško a zväčšený koronavírus v pravej spodnej časti známky. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Karol Felix, akad. mal. 

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.